ΚΡΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΛΟΥ

Domaine Charalaboglou


Φωτογράφιση προϊόντος, ετικέτας κρασιού “Domaine Charalaboglou” για προώθηση σε social meda και τοποθέτηση σε καταλόγους.

Lycopetra / Charodonay - Malagouzia
Lycopetra / Syrah - Cabernet Sauvignon


Leave a reply


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Recent Portfolios