Ανακατασκευή της αναπηρικής καρέκλας

Το Μαύρο Άλογο


Η αναπηρική καρέκλα είναι εδώ για αρκετό καιρό.
Θεωρήσαμε λοιπόν ότι χρειαζόταν μια ριζική αλλαγή.