Μαρία
Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ