Γεωργία Γρόλλιου

Γεωργία Γρόλλιου
Μηχανολόγος Μηχανικός
Απόφοιτος Α.Π.Θ.